Nasze galerie
Zapraszamy do oglądania fotoreportaży

Nasza szopka betlejemska
- 24-12-2015 -


W wigilijny wieczór zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni, aby u stóp betlejemskiej szopki radować się z narodzenia Dzieciątka Jezus.

jQuery fullscreen.js Plugin © Copyright 2012 by Eike Send
The code is licensed under the MIT and the GPLv2 Licenses, just like jQuery.