Nasze galerie
Zapraszamy do oglądania fotoreportaży

Przekazanie światełka betlejemskiego
- 23-12-2015 -


W przeddzień wigilii Bożego Narodzenia dotarło do naszej parafii światełko betlejemskie.
Na ręce ks. proboszcza Zenona Góreckiego przekazały je harcerki Martyna i Natalia.