Nasze galerie
Zapraszamy do oglądania fotoreportaży

"Poświęcenie figury św. Michała Archanioła z Gargano"
- 19.04.2015 -


W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. na pamiątkę listopadowej peregrynacji figury św. Michała z Gargano poświęcona została figura, którą umieściliśmy w głównej kruchcie naszego kościoła parafialnego.
Przy wejściu do naszej świątyni umieszczony jest również kamień z groty Objawień św. Michała Archanioła na Gargano, aby każdy wierny wchodząc do kościoła i spoglądając na figurę mógł dotknąć skały z groty z Gargano.