Nasze galerie
Zapraszamy do oglądania fotoreportaży

W świątecznym klimacie


W IV niedzielę Adwentu wieczorem w sali parafialnej zgromadziła się młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zblewskiej parafii wraz ze swoim asystentem ks. wik. Robertem Kierbicem na uroczystym przedświątecznym spotkaniu. Młodzież przygotowała odświętny stół z domowymi ciastami, owocami i opłatkiem. Na spotkanie przybył również proboszcz zblewski ks. prał. Zenon Górecki, który dzielił się z młodzieżą refleksjami bożonarodzeniowymi na kanwie polskiej tradycji, przywołując utwory literackie i produkcje filmowe. Podziękował również młodzieży za aktywność w życiu zblewskiej wspólnoty parafialnej, za zaangażowanie charytatywne i zachęcał młodzież, by nie wstydziła się swej wiary pośród rówieśników na szkolnych korytarzach, podczas lekcji i różnych form wypoczynku. Podczas spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewu kolęd, które intonował Marek Kłos, radosnego składania życzeń i wielkiej serdeczności.